Tipy na výlet

Hory Matky Boží

Bývalé horní město proslulé těžbou stříbra je dnes malou osadou patřící k obci Velhartice. Hory Matky Boží leží 7 km severozápadně od Sušice a jsou vzdáleny 10 km od Národního parku Šumava.

Hornické osadě připomínané ve 14. století udělil městská práva král Ludvík Jagelonský v roce 1522. V minulosti vystřídaly Hory Matky Boží několik názvů. Byly známé jako Hory Velhartické, Stříbrné Hory u Velhartic, Mariánské Hory či Městečko naší milé paní (míněna Kristova matka Marie). Poté, co byly zásoby stříbrné rudy vytěženy, odcházeli horníci do severních Čech a na Příbramsko. Městečko bylo dosídleno svobodnými lidmi - králováky a počala vznikat tradice různých řemesel, především pak ševcovského. V poválečných letech 20. století dochází k úpadku a vylidňování městečka. V roce 1980 se původně samostatná obec stává osadou spadající pod obec Velhartice.

Turistické zajímavosti

Všechna turisticky zajímavá místa v osadě a jejím blízkém okolí jsou od roku 2000 součástí 4 km dlouhé naučné stezky Důlní činnost v okolí Hor Matky Boží. Stezka má celkem dvanáct zastavení:

  1. Místní muzeum - horní strana náměstíčka
  2. Vyhlídka na Kalvarii
  3. Vyhlídka v Holubu
  4. Křížová cesta - vznikla v roce 1863. Čtrnáct kapliček rozmístěných okolo ústřední Kaple Proměnění Páně.
  5. Kaple Proměnění Páně - stavba kaple v roce 1842 byla poděkováním za ochranu města před morem a požárem. V blízkosti kaple je studánka údajně s vodou ze zavalené šachty. Každoročně zde v neděli po 6. srpnu probíhá poutní slavnost.
  6. Kostel Jména Panny Marie - ranně barokní kostel byl postaven pravděpodobně v roce 1637.
  7. Měšťanský pivovar
  8. Hlavní pásmo odvalů a šachet
  9. Středověké důlní zařízení