Tipy na výlet

Hrádek

Oficiální název obce je Hrádek, používá se označení Hrádek u Sušice. Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy, 4 km od města Sušice.

První písemná zmínka z roku 1298. Název obce Hrádek je odvozen jako Hrádek = malý hrad (tvrz). Zdejší oblast byla osídlována Slovany již koncem 5.století.

Zámek v Hrádku s kaplí sv. Valburgy

Po roce 1590 byl pravděpodobně vybudován renesanční zámek na místě středověkého hrádku. A to pány Račíny z Račína.

Zámek měl svou známou věž, která bývala chloubou Hrádku a jeho dominantou na pohled zdálky. Věž se zřítila 26. července 1976, tedy 245 let po výstavbě nového zámku. Věž byla třípatrová s mansardovou střechou a byla vystavěna na starších základech věže. Asi ve dvou třetinách věže začínalo už jen dřevěné schodiště. V tomto vrchním prostoru bývaly na všechny strany hodiny a později už jen zvon. Nákres věže se zachoval v Okresním archivu.

Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo. Stará pak pro výkon správní a hospodářské funkce. Každoročně v letních měsících, ve spolupráci majitele zámku, Obce Hrádek a Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku tradičně probíhá Zámecké kulturní léto - Dětský den, hudební zábavy a divadelní představení apod.

Blud Hrádek

Lokalita bludu patří mezi významné přírodní lokality v obci. V minulosti byla tato lokalita nedílnou součástí okolí hrádeckého zámku (Anglický park). Místo je opředeno pověstmi o neštěstí během 30leté války. V olšové aleji je dodnes dochován kamenný podstavec nejasného původu – říká se, že jde o pozůstatek jezdecké sochy.

Přírodní zajímavosti

Přírodní park "Buděticko"

Velká část území obce leží na území přírodního parku Buděticko, který byl vyhlášen v roce 1994 a jeho výměra činí 44 km2. Území parku se rozkládá mezi městem Sušice, obcemi Žichovice, Bojanovice, Vlkonice, Otěšín, Čejkovy, Zbynice a Hrádek.

Panský mlýn

K zajímavostem Hrádku nesporně patří Panský mlýn. Při dostatku vody dvě turbíny poháněly mlýn, kde se nejen mlelo obilí, ale byla zde i pila, jeden z největších katrů v širokém okolí. Bylo zde zaměstnáno mnoho lidí. Při nedostatku vody nastupoval parní stroj. Při mlýnu byly zřízeny i sádky na ryby, kde místní obyvatelé mohli nejen v době Vánoc, ale i během roku si kupovat kapry. Díky mlýnu měla obec Hrádek elektrickou energii v domácnostech dávno před hromadným zaváděním elektrifikace okolních obcí. Mlýn skončil svoji činnost v šedesátých letech, pila skončila v době zavádění elektrického proudu již v padesátých letech 20. století.