Tipy na výlet

Kašperské Hory (740 m)

Přirozené středisko střední Šumavy, město v horské poloze na jižním svahu nad Opoleneckým a Zlatým potokem a údolím Otavy, nejvýše položené gotické město v Čechách.

Sídlo existovalo již na přelomu 13. a 14. století jako rozsáhlá hornická osada při významném zlatonosném revíru. Původní jméno Reichenstein, Bergreichenstein. Jedním z center osídlení hornický kostel sv. Mikuláše, cca 1,5 km západně od dnešního středu města.Kolem poloviny 14.století stálo již dnešní jádro. Za panování Jana Lucemburského Kašperské Hory povýšeny na horní město.Získaly pečeť, znak a v roce 1345 osvobození od placení cla a mýta za vojenskou pomoc, které se účastnilo údajně 600 havířů.

V 15. století zde v provozu téměř 40 větších zlatodolů a řada štol. Zvláštní pozornost věnoval městu král a císař Karel IV., když v letech 1356 – 1366 dal k němu zřídit obchodní silnici do Pasova. Dokladem panovnické přízně je i vystavění královského hradu v blízkosti města. Pevnost, která nese jméno svého zakladatele – Karlsberg – Kašperk (1356 – 1361), sloužila k ochraně zemské hranice, obchodní silnice (Zlaté stezky) i zlatodolů. Kašperk měl zároveň plnit úlohu správního centra Prácheňského kraje.

Město Kašperské Hory v následujících stoletích posilovalo své pozice. V roce 1572 mu byl polepšen znak, 1584 získalo titul královského města a k tomu rozsáhlé pozemky včetně lesů. Upadající těžba zlata byla postupně nahrazována obchodem, sklářstvím,dřevařstvím, papírenstvím a chovem dobytka. V 19.století si Kašperské Hory udržovaly prestiž jako sídlo úřadů a škol. Osudovým předělem ve vývoji se stal poválečný odsun německého obyvatelstva.

Současné perspektivy hledají obyvatelé zejména v rozvoji turistického ruchu. Kašperské Hory jsou dějištěm románů a povídek Karla Klostermanna (1848 – 1923). Spisovatelův otec zde působil jako lékař a několik let byl i starostou kašperskohorského okresu.

Okolí Kašperských Hor patří svou krajinou a přírodou k nejcennějším částem Šumavy, je zahrnuto do chráněných území Přírodní park Kašperská vrchovina, Chráněná krajinná oblast Šumava a Národní park Šumava.

Hrad Kašperk (Karlsberg)

Je typickou dominantou krajiny horního Pootaví. Vypíná se na lesnatém výběžku hory Žďánova asi 3 km severně od města Kašperské Hory. Svou nadmořskou výškou 886 m je nejvýše položeným královským hradem v Čechách. Hrad byl stavěn v letech 1356 –1361 z rozkazu Karla IV. k ochraně zemské hranice, Zlaté stezky, zlatých dolů a rýžovišť. Podle Karlovy listiny z roku 1361 měli být držitelé hradu rovněž vykonavateli správní a soudní pravomoci v Prácheňském kraji. Budování hradu řídil po administrativní stránce Vít zvaný Hedvábný, vlastním realizátorem stavby byl však patrně Michael Parléř, údajně bratr věhlasného architekta svatovítské katedrály.

Kašperk je příkladem nového hradního stavitelství 14. století. Hranolové věže se připojují na obou stranách k paláci a tvoří s ním nedílný celek, chráněný již přímo vnějším opevněním.

Pustý hrádek situovaný cca 400 m východně od hradu je předsunuté opevnění vybudované pravděpodobně v 15. století.

Javorník (hora 1.066 m) - rozhledna

Rozhledna na vrchu Javorník v Kašperské vrchovině byla postavena v roce 1938 dle návrhu architekta Karla Houry - za 2 měsíce byla postavena 24 metrů vysoká kamenná věž o čtverhranném půdorysu. Slavnostní otevření se konalo 28.srpna 1938. Po odtržení Sudet byl Javorník nejvyšší českou horou, hranice vedla několik metrů od rozhledny. Za druhé světové války byla rozhledna zabrána německým vojskem jako protiletecká pozorovatelna.

Po válce sloužila rozhledna opět původnímu účelu, rozhlednu však začaly přerůstat okolní smrky a v roce 1997 byla uzavřena. V roce 2001 vznikl nadační fond Karla Klostermanna, který ve spolupráci s operátorem mobilních telefonů (který pokryl většinu nákladů) rozhlednu opravil a navýšil. Nad původní střechou je umístěna ve výšce 39,5 metru osmiboká vyhlídková plošina, v jejíž vrchní části jsou umístěny vysílací antény. Znovu zpřístupněna byla 5.července 2003 a poskytuje nádherný výhled na Šumavu, Pošumaví i do hlubokého vnitrozemí - nad jednotlivými okny je mapa krajiny s popisem měst a kopců. Na vrch Javorník a k rozhledně vede žlutá nebo modrá turistická značka z obce Javorník. Rozhledna je také na okružní naučné stezce "Javorník" na Královský kámen.

Otevírací doba:

červenec - září : pondělí až pátek 9:00 - 12:00 13:00 - 18:00, víkendy a svátky 9:00 - 18:00

V případě nepříznivého počasí rozhledna uzavřena.

Nicov

Nicov se nachází jihovýchodně od Kašperských Hor a je údajně nejmenší vesnicí na světě. Od cedule k ceduli je to 150 m.

Historie obce sahá do 13. století. V této době tady byl vystavěn kostel sv. Martina. Je to jednolodní stavba s hranolovitou věží. Proti kostelu stojí barokní fara s mansardovou střechou. Dále tady najdete chrám Nanebevzetí Panny Marie, který je významnou ukázkou vrcholného baroka. Před chrámem stojí lípa, která je stará 400 let. V lese severně nad obcí je skála zvaná Královský kámen se zajímavou kapličkou vytesanou ve skále a četnými skalními útvary.

U Nicova stojí kopie unikátní historické památky - kohoutího kříže, který je dokladem lidové zbožnosti. Ke kohoutímu kříži vede z centra obce speciální značení (žluté šipky se siluetou kříže). Od kříže je krásný výhled.

Obcí Nicov vedou velmi kvalitní turistické stezky. V zimním období jsou tady upravené běžecké tratě. Lyžaři mohou využít nedaleko vzdálené sjezdovky. Přímo v obci jsou tenisové kurty a bazén. Okolí obce poskytuje překrásné výhledy na šumavské podhůří, ale i na hlavní hřeben. Lze spatřit i vzdálený vrch Pancíř.