Tipy na výlet

Svojšice

Ve Svojšicích můžete objevit tvrz, která nese jméno po Svojšovi, jednom z bratří, domnělých předků pánů z Velhartic, kteří jsou připomínáni r. 1178. Tvrz byla postavena počátkem 14. století a v pramenech je uváděna r. 1366 jako dvoupatrová věžovitá stavba s dřevěnou nástavbou na krakorcích. Tvrz byla obklopená vodním příkopem s padacím mostem. Ve století 17. byla jako u většiny tvrzí, přestavěna na sýpku. Vedle stojí barokní zámeček z 18. století. Zámeček, tvrz i okolní pozemky vráceny původním majitelům-rodině Valentově. Gotický kostel sv. Jana Křtitele na hřbitově je z doby kolem r.1270, barokní přístavba a opravy z r.1787, plastika Madony z poč.16.st., roubená lid. stavba se špýcharem, lomenice s kabřincem, brána s nikami -č.p.15.

Dobršín

Historie sahá do středověku , první zmínka je z roku 1372, název obce z konce 16 století. V té době vzniká dodnes urbanisticky zachovalé středověké jádro obce, náves s architektonicky a památkově cennou zástavbou. Z těchto důvodů je centrální část obce vyhlášena za památkovou rezervaci lidové architektury. Střed obce tvoří původní zástavba - špýcharské domy a selské stavení, které jsou zařazeny jako památky I. a II. kategorie. V horní části návsi je novogotická návesní kaple z roku 1869, památka I. kategorie. Kaple byla postavena v roce 1869 a je dominantou dobršínské návsi. Zasvěcena je Paní Marii Karmelské, kdy v červenci vždy o pouti je sloužena mše svatá. Kaple je vybavena pěkným dřevěným oltářem s obrazy a několika soškami. V kapli je také 14 obrazů křížové cesty. Na vrcholu kaple je zvonička. Kaple je zařazena do památkově chráněných objektů jako památka I kategorie. Selský dvůr - č.p. 6 - zapsán jako památka lidové architektury , postaven na přelomu 18 a 19 století. Velmi pěkný štít budovy.

Čejkovy

Čejkovy se rozkládají u západního okraje přírodního parku Buděticko. V okolí osady je vybudovaná soustava rybníků. Zdejší oblast byla osídlována Slovany již koncem 5.století. V sídlech Zbynice a Čejkovy jsou dochována stará slovanská sídliště, poblíž sídla Čejkovy je i staré keltské sídliště. První zmínka o obci Hrádek je z roku 1298. Zbynice jsou uváděny od roku 1169 a Čejkovy dokonce od roku 1O45.

Zbynice

Obec připomínaná již r. 1169, kostel Zvěstování Panny Marie: románsko-gotický z pol.13.st.. Západně kopec Zbyná - slovanské (možná keltské) hradiště, patrně z 10.st.,zachována terasa s valem. Původně samostatná obec, v roce 1961 připojena k MNV Čejkovy, MNV Čejkovy pak 15.4.1976 připojeny k MNV Hrádek.

Zbynické rybníky - soustava rybníků s přilehlými vlhkými loukami s význačnou avifaunou. Přírodní rezervace leží v údolí pod obcí Zbynice na Sušicku. Výměra chráněného území 40ha.

Tedražice

Vesnice se neoficiálně dělí na dvě části - Horní a Dolní Tedražice (někdy Ves a Luh). Obec do roku 1961 samostatná, 28. února 1961 připojena k MNV Hrádek.

Kostel Sv. Vařince - Jediný pozůstatek velké rýžovnické osady. Tato osada nesla název Zduná (Vzduny) a byla z větší části zničena během husitských válek.

Zámeček na okraji obce byl postaven na místě původní tvrze.

Kašovice - zřícenina tvrze

Mezi Sušicí a Kolincem je ves Kašovice – původně tento název patřil hospodářskému dvoru a sama ves se nazývala Kašovičky.

Na kopci na obcí stojí dochované zbytky obvodového zdiva tvrze (severní strana). Stavení bylo čtyřhranné a dvoupatrové a nebylo obehnáno příkopem. Kdy a kým byla tvrz založena není známo. Roku 1234 se připomíná jako majitel tvrze Zdeslav /?/. Ve 14. století nepochybně patřila tvrz pánům Velhartickým. Je pravděpodobné že tvrz byla využívána pouze jako lovecký nebo strážní hrádek. Roku 1428 prodal Oldřich z Rožmberka Menhartovi z Hradce 30 vesnic v okolí Velhartic a mezi nimi také Kašovice.V okolí Kašovic patrné pozůstatky po rýžování zlata ( hrůbata ). Zříceniny tvrze jsou volně přístupné.

Kašovice

Původně tento název patřil hospodářskému dvoru a sama ves se nazývala Kašovičky.

Kde bydlela princezna se zlatou hvězdou na čele?

Víte, kde žila princezna se zlatou hvězdou na čele? No přece v Kašovicích, na malé tvrzi mezi Hrádkem a Kolincem. Pověst o Kašovické princezně, jejíž čelo zdobila zlatá hvězda, zaznamenal v 19. století německý historik František Alexandr Heber.

Dobršín

Historie sahá do středověku , první zmínka je z roku 1372, název obce z konce 16 století. V té době vzniká dodnes urbanisticky zachovalé středověké jádro obce, náves s architektonicky a památkově cennou zástavbou. Z těchto důvodů je centrální část obce vyhlášena za památkovou rezervaci lidové architektury. Střed obce tvoří původní zástavba - špýcharské domy a selské stavení, které jsou zařazeny jako památky I. a II. kategorie. V horní části návsi je novogotická návesní kaple z roku 1869, památka I. kategorie. Kaple byla postavena v roce 1869 a je dominantou dobršínské návsi. Zasvěcena je Paní Marii Karmelské, kdy v červenci vždy o pouti je sloužena mše svatá. Kaple je vybavena pěkným dřevěným oltářem s obrazy a několika soškami. V kapli je také 14 obrazů křížové cesty. Na vrcholu kaple je zvonička. Kaple je zařazena do památkově chráněných objektů jako památka I kategorie. Selský dvůr - č.p. 6 - zapsán jako památka lidové architektury , postaven na přelomu 18 a 19 století. Velmi pěkný štít budovy.